Reference

UNIMARCO a.s.

Krédem společnosti UNIMARCO a.s. je prodávat kvalitní zemědělskou techniku a zajišťovat stejně kvalitní záruční i pozáruční servis. Pro zachování vysokého standardu poskytovaných služeb je nezbytně nutné disponovat kvalitními podpůrnými nástroji, které zajistí, že práce bude odvedena řádně a včas.

Mezi takové nástroje patří i nově implementovaná aplikace REPNODE. Ve spolupráci s informačním systémem ESO9, jehož je UNIMARCO a.s. dlouholetým uživatelem, poskytuje systém komplexní platformu jak pro dispečery, tak pro pracovníky v terénu.

Při hledání vhodných aplikací pro řízení pracovníků v terénu jsem nenašli žádné řešení, které by bylo jednoduše nasaditelné, obsahovalo specifika servisu terénu pro zemědělské stroje a zároveň poskytlo vazbu na ERP systém. REPNODE jako jediný tyto požadavky splňoval, proto jsme se rozhodli pro jeho nasazení. Potřebovali jsme vyřešit hned několik úzkých míst v našich procesech. Většina těchto procesů přímo souvisela s řízením pracovníků v terénu. Jednalo se zejména o složité plánování zakázek, neúměrné množství papírů, dlouhá doba od provedení servisu po jeho fakturaci a především nutnost zkvalitnění služeb pro naše zákazníky. Mohu zodpovědně říct, že i přes počáteční obavy, různého charakteru, jsme zvolili správně. Aplikace byla výborně přijata koncovými uživateli. Poskytuje jim moderní a kvalitní nástroj jak pro získání informací, tak pro jejich reportování z terénu. Podstatně jsme zefektivnili plánování týmů, zpřesnili celý proces servisu, zprůhlednili a zrychlili pohyb materiálu na skladech a především podstatně zkrátili dobu mezi provedením servisu a fakturací. To se samozřejmě ihned projevilo na cash-flow.


Uvedl generální ředitel společnosti UNIMARCO a.s. – Richard Vykoukal.

Lukrom a.s.

Společnost Lukrom spol. s r.o. se specializuje na prodej kvalitní zemědělské techniky a poskytování profesionálního záručního a pozáručního servisu. Pro efektivní řízení pracovníků v terénu jsme hledali vhodný nástroj, který by nám umožnil zlepšit plánování, organizaci a sledování servisních zakázek.

Systém REPNODE se ukázal jako ideální řešení pro naše potřeby. Při implementaci systému REPNODE se plně projevila zkušenost a profesionalita dodavatele. Systém byl upraven dle našich potřeb a specifikací a to ve všech směrech, které jsme požadovali. Společně jsme vytvořili komunikační rozhraní mezi systémy a jsme tak schopni okamžitě synchronizovat všechna potřebná data.

I přes původní nedůvěru našich servisních pracovníků vůči tomuto inovativnímu nástroji musíme uznat, že se nakonec stali jeho příznivci a to díky jeho snadné ovladatelnosti a zároveň velmi efektivnímu výkonu. K zaznamenání všech svých činností nyní potřebují pouze svůj mobilní telefon.

Díky REPNODE jsme dosáhli optimalizaci plánování servisních zásahů a jejich zefektivnění již provedených servisních zásahů. Pracovníci v terénu mohou snadno komunikovat s dispečery a rychle reagovat na nové zakázky. Aplikace nám umožnila snížit administrativní zátěž, neboť veškeré informace jsou nyní aktuální a snadno dostupné online. Systém také poskytuje notifikace a upozornění, což nám pomáhá lépe plánovat a organizovat práci.

Vzhledem k povaze naší servisní činnosti, kde je důležité mít přehled o časovém využití kapacit servisních pracovníků, jsme ocenili integrovanou správu servisních případů v rámci REPNODE. Můžeme jednoduše zakládat nové servisní případy, sledovat historii servisních aktivit a plánovat opravy a údržby strojů. Po jejich ukončení jsou všechna pořízená data přenesena do našeho ERP systému přes komunikační rozhraní. Díky tomu máme komplexní podklady pro evidenci provedených aktivit a skladového hospodářství, což nám umožňuje snadnou fakturaci našim zákazníkům. To sehrává výraznou roli také v zefektivnění našeho cash-flow.

REPNODE nám poskytuje ucelenou platformu pro efektivní řízení pracovníků v terénu a správu servisních činností a potřebných zdrojů. Díky tomu jsme zvýšili kvalitu poskytovaných služeb, zefektivnili a zrychlili servisní procesy a zlepšili spokojenost našich zákazníků.

Výběr systému REPNODE byl správným rozhodnutím a jsme s jeho přínosem pro naší společnosti velmi spokojeni.


Uvedl ekonomický ředitel společnosti Lukrom a.s. - Ing. Ondřej Červenka